Svensk faktasajt med aktuell information om Spanien, Kuba, Mexiko, Dominikanska republiken och södra Karibien. TG  Media är ett svenskt oberoende medieföretag vars huvudman och ägare är journalisten och författaren Thomas Gustafsson.

Arvoden och honorar

 

Vid uppdrag som frilansjournalist och frilanskorrespondent går Thomas Gustafsson efter Svenska Journalistförbundets rekommenderade arvodestaxa, plus ersättning för utgifter.

https://www.sjf.se/taggar/frilansrekommendationen

 

För arvode som seminarieledare, föredragshållare och fri skribent följer Thomas Gustafsson Svenska Författarförbundets rekommendationer, plus ersättning för utgifter.

http://www.forfattarforbundet.se/sff/main.nsf/2/2020/

 

Thomas Gustafsson/TG Media har F-skattesedel.

 

Copyright © TG Media  
Webb Design: Mefta.es Underhåll: WebButler