Svensk faktasajt med aktuell information om Spanien, Kuba, Mexiko, Dominikanska republiken och södra Karibien. TG  Media är ett svenskt oberoende medieföretag vars huvudman och ägare är journalisten och författaren Thomas Gustafsson.

Geografisk guide till Latinamerika och Karibien

Till Latinamerika räknas de 20 självständiga republiker i Amerika vars språk utvecklats ur latinet, det vill säga Mexiko och sex stater i Centralamerika (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua och Panama), tio stater i Sydamerika (Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay och Venezuela) samt tre stater i Karibien (Haiti, Dominikanska republiken och Kuba).

Latinamerika är alltså ingen geografisk beteckning utan beskriver en grupp länder som historiskt, kulturellt och socialt har mycket gemensamt. De spansktalande länderna särskiljer sig dock på många sätt från Brasilien (portugisiska) och Haiti (kreolfranska) genom att dessa länder har sin speciella historia och utveckling. Samtidigt har engelsktalande länder som Guyana, Belize, Trinidad & Tobago och Jamaica mycket gemensamt med Latinamerika.

Uttrycket Latinamerika började användas första gången vid mitten av 1800-talet. Enligt en förklaring var det fransmännen som myntade beteckningen för att ge ett alibi för Frankrikes koloniala anspråk i regionen. Enligt en annan lika trolig förklaring uppkom termen vid samma tid bland latinamerikanska intellektuella som ville betona gemenskapen mellan länderna som tidigare varit spanska kolonier. Vissa anser att det var colombianen José María Torres Caicedo som år 1856 myntade uttrycket.

Karibien kallas den geografiska region som ligger vid det Karibiska havet. De norra öarna som heter Stora Antillerna består av de folkrika staterna Jamaica, Haiti och Dominikanska Republiken samt det nordamerikanska protektoratet Puerto Rico. Små Antillerna är ett 30-tal befolkade öar och ett antal obefolkade kobbar och skär som ligger i ett radband från Puerto Rico i norr till Venezuela i söder. Flera av dem är självständiga stater, andra är kolonier.

När man talar om Karibien som en kulturell- eller klimatologisk region räknar man inte bra in öarna utan även in Centralamerikas karibiska kust liksom Colombias och Venezuelas karibiska kustregioner i Karibien.

Tidigare brukade man använda beteckningen Västindien när man talade om den Karibiska övärlden. Detta namn som alltså slutats använda i alla offentliga sammanhang härstammar från Columbus som var övertygad om att han hamnat i Indien. På Columbus tid var Indien ett diffust begrepp för européerna. Så man började helt enkelt kalla två platser på jorden samtidigt för Indien. När man sedan slutligen förstod att det fanns två Indien så började man använda två namn för att skilja dem åt. Det Indien som låg öster om Europa kallades för Ostindien och det som låg väster om blev Västindien.

 

Klicka på kartan för att se den i större format, öppnas i ett nytt fönster.

Karta över Latinamerika

Karta från University of Texas Libraries, The University of Texas at Austin.

 

Copyright © TG Media  
Webb Design: Mefta.es Underhåll: WebButler