Svensk faktasajt med aktuell information om Spanien, Kuba, Mexiko, Dominikanska republiken och södra Karibien. TG Media är ett svenskt oberoende medieföretag vars huvudman och ägare är journalisten och författaren Thomas Gustafsson.

Kurser av Thomas Gustafsson

Thomas GustafssonThomas Gustafsson är journalist och författare till ett tiotal reportageböcker och fackböcker. Under mer än 25 år har han arbetat som reporter med specialisering på undersökande reportage, socialreportage, utrikesreportage och resereportage. Han har rest och rapporterat från ett hundratal länder och territorier. Under ett tiotal år har han varit stationerad utomlands som korrespondent. I Sverige har han varit anställd på bland annat Svenska Dagbladet under två år och Aftonbladet under fjorton år, där han skrev ett flertal uppmärksammade reportageserier. Thomas Gustafsson är en uppskattad seminarieledare i kurser i praktisk journalistik. Här tre kurser som han brukar hålla:

 • Konsten att skriva reportage
  Vänder sig till dem som vill få en grundläggande introduktion i reportagets konst. Tyngdpunkten är därför lagd på praktiska råd och inspiration då tid saknas för egna övningar. Här berättas om hemligheten bakom konsten att berätta en historia. Hur man går till väga när man skriver litterära reportage. Med exempel visas också hur man bygger upp en text och vilka knep som används för att fånga läsarens intresse. Föreläsningen är på två timmar eller en heldag. Thomas Gustafsson har tidigare hållit denna grundläggande och inspirerande föreläsning på studieförbund, folkhögskolor och journalistutbildningar..
 • Att skriva och resa (helgkurs)
  Det sägs att alla som har gjort en resa har något att berätta. Är du en av dem som har lusten och driften att formulera dina upplevelser i ord? Har du svårt att ”bara” vara turist när du lämnar din vardag och åker till ett annat land? Vill du lära dig hur man skriver resereportage? I så fall är detta kursen för dig.
  Kursen behandlar intervjuteknik, resereportagets uppbyggnad, porträttering av personer, platser, städer och länder. Reporterns roll diskuteras och deltagarnas i förväg insända texter analyseras med inspirerande råd. Vi går också igenom praktiska detaljer, som till exempel personlig säkerhet i riskabla länder, att resa ensam eller med fotograf, vilken utrustning man behöver, finansiering av resan, och slutligen, hur man säljer in sina jobb till tidningar.
  Kursen lämpar sig till dig som skrivit en del, men som behöver en inspirationskick för att komma igång med ditt reseskrivande. Kursledare är Thomas Gustafsson, med erfarenhet från reportageresor jorden runt. Han har tidigare hållit denna kurs ett flertal gånger ibland annat föreningen Ordfronts regi. Kurslitteratur är Thomas Gustafssons reportagebok ”Madrid staden som aldrig sover”. Dessutom får alla deltagarna ett kompendium. Kursen pågår under en helg klockan 10-16 lördag och söndag.
 • Att skriva reportage (veckokurs eller kurs över flera helger)
  Vill du skriva engagerande reportage? Då är detta kursen för dig.
  Att skriva och berätta levande och målande är svårt men efter en vecka med intensiv träning och belysande exempel lär du dig hur du gör. Kursen ger inspiration men också praktiska knep och verktyg. Här berättas om hemligheten bakom konsten att berätta en historia. Hur man går till väga när man skriver litterära reportage, resereportaget, det engagerande socialreportaget och även hur man lägger upp och skriver en reportagebok.
  Med praktiska exempel visas hur man bygger upp en reportagetext och vilka knep som används för att fånga läsarens intresse. Du tränar dig i berättande journalistik och hur du använder dina fem sinnen för att i text kunna skildra verkligheten så att läsaren ska känna sig förflyttad till de platser och de händelser du skriver om. Du lär dig intervjuteknik och hur man skriver intervjuer som kommer nära intervjupersonen.
  Under fem intensiva heldagar alternativt två eller tre helger varvas teori med praktiska övningar. Ett begränsat antal deltagare gör att alla kursdeltagarna får personlig handledning, samtidigt som det blir en trevlig vecka.
  En kursdag ägnas speciellt åt resereportaget och dess uppbyggnad, porträttering av platser, städer och länder. Vi går också igenom praktiska detaljer för den som reser och skriver, som till exempel personlig säkerhet i riskabla länder, att resa ensam eller med fotograf, vilken utrustning man behöver, finansiering av resan, och slutligen, hur man säljer in sina reportage till tidningar.
  Kursledare är Thomas Gustafsson, journalist och författare till ett tiotal reportage och fackböcker. Thomas har mer än 25 års yrkeserfarenhet som skrivande journalist och har som reporter på Sveriges stora dagstidningar varit inriktad på såväl reportage i Sverige och utomlands. Under ett tiotal år har han dessutom varit verksam som korrespondent. Kurslitteratur är Thomas Gustafssons reportagebok ”Madrid staden som aldrig sover” alternativt hans reportagebok ”Barcelona Kataloniens huvudstad". Dessutom får alla deltagarna ett kompendium och diplom efter genomgången kurs.

 

Copyright © TG Media  
Webb Design: Mefta.es Underhåll: WebButler