Svensk faktasajt med aktuell information om Spanien, Kuba, Mexiko, Dominikanska republiken och södra Karibien. TG  Media är ett svenskt oberoende medieföretag vars huvudman och ägare är journalisten och författaren Thomas Gustafsson.


Thomas Gustafsson i Madrid
Thomas Gustafsson, korrespondent och författare, i Madrid.

 

Välkommen till TG Media!

  • TG Media är ett oberoende medieföretag inom områdena journalistik, bokutgivning, författarskap, föredragsverksamhet, foto och tv samt kunskapsförmedling om Spanien, Kuba och Latinamerika.
  • TG Medias huvudman och ägare är journalisten och författaren Thomas Gustafsson.

Denna webbsida ska fungera som länk mellan Thomas Gustafsson och hans läsare och uppdragsgivare. Därför finns flera funktioner.

  • Under rubriken TG Media ligger sidor som berättar om TG Media och Thomas Gustafssons verksamhet. Här finns även en presentation av och några intervjuer med Thomas Gustafsson. Under rubriken Kontakta oss finns möjlighet att skicka E-post direkt till Thomas Gustafsson.
  • Under rubriken Bokutgivning finns information som rör Thomas Gustafssons författarskap. Här finns även recensioner av utgivna böcker.
  • Under rubriken Journalistik finns några exempel på Thomas Gustafssons journalistiska verksamhet. Här finns också information till uppdragsgivare.
  • Under rubriken Spanien ligger en länk till Spanienportalen, webbsidan som fungerar som ett komplement till Thomas Gustafssons böcker om Spanien.
  • Under rubriken Kuba ligger reseinformation om Kuba som ska fungera som komplement till Thomas Gustafssons fackbok Kuba.
  • Under rubriken Latinamerika ligger reseinformation om en del länder i Latinamerika och Karibien där Thomas Gustafsson regelbundet befinner sig på uppdrag som journalist och expert. Guiderna är skrivna för att ge inspiration till resenärer och vänner till Thomas Gustafsson.
Copyright © TG Media  
Webb Design: Mefta.es Underhåll: WebButler