Kurser

Kurser av Torsten Grönwall

Torsten Grönwall är journalist och författare till ett tiotal reportageböcker och fackböcker. Under mer än 15 år har han arbetat som reporter med specialisering på undersökande reportage, socialreportage, utrikesreportage och resereportage. Han har rest och rapporterat från ett hundratal länder och territorier. Under ett tiotal år har han varit stationerad utomlands som korrespondent. I Sverige har han varit anställd på bland annat Aftonbladet under två år och SvD under fjorton år, där han skrev ett flertal uppmärksammade reportageserier. Torsten Grönwall är en uppskattad seminarieledare i kurser i praktisk journalistik. Här två kurser som han brukar hålla:

Konsten att skriva reportage

Vänder sig till dem som vill få en grundläggande introduktion i reportagets konst. Tyngdpunkten är därför lagd på praktiska råd och inspiration då tid saknas för egna övningar. Här berättas om hemligheten bakom konsten att berätta en historia. Hur man går till väga när man skriver litterära reportage. Med exempel visas också hur man bygger upp en text och vilka knep som används för att fånga läsarens intresse. Föreläsningen är på två timmar eller en heldag. Torsten Grönwall har tidigare hållit denna grundläggande och inspirerande föreläsning på studieförbund, folkhögskolor och journalistutbildningar..

Att skriva och resa (helgkurs)

Det sägs att alla som har gjort en resa har något att berätta. Är du en av dem som har lusten och driften att formulera dina upplevelser i ord? Har du svårt att ”bara” vara turist när du lämnar din vardag och åker till ett annat land? Vill du lära dig hur man skriver resereportage? I så fall är detta kursen för dig. Kursen behandlar intervjuteknik, resereportagets uppbyggnad, porträttering av personer, platser, städer och länder. Reporterns roll diskuteras och deltagarnas i förväg insända texter analyseras med inspirerande råd. Vi går också igenom praktiska detaljer, som till exempel personlig säkerhet i riskabla länder, att resa ensam eller med fotograf, vilken utrustning man behöver, finansiering av resan, och slutligen, hur man säljer in sina jobb till tidningar. Kursen lämpar sig till dig som skrivit en del, men som behöver en inspirationskick för att komma igång med ditt reseskrivande. Kursledare är Torsten Grönwall, med erfarenhet från reportageresor jorden runt. Han har tidigare hållit denna kurs ett flertal gånger, dessutom får alla deltagarna ett kompendium. Kursen pågår under en helg klockan 10-16 lördag och söndag.