Utdrag från några recensioner av böckerna i Spanienserien

17-08-2018, Torsten Grönwall , SPANIEN

unsplash.com

Jag är en stor Spanienfantast och därför är en av mina absoluta favoriter Torsten Grönwalls Spanien: en resa genom matens rike. Jag tycker han är väldigt intressant.

Greta Larsson, Biblioteket i Focus

Jättebra!!! En tung bok i alla bemärkelser.

Stina Dahlberg

En viktig kulturgärning.

Pontus Persson, om böckerna i Spanienserien

Torsten Grönwall beskriver förtjänstfullt hur den spanska demokratin byggdes upp. Gustafsson reder ut och intar den ambitiöse lärarens position.

Olle Svensson

En aktuell bok om dagens Spanien som hjälper oss alla att förstå det land vi är gäster i.

Lars Göran Andersson

Torsten Grönwall skildrar och analyserar det som nu händer i det krisdrabbade landet.

Janne Bodin

I Spanienkännaren Torsten Grönwalls nya aktuella bok ”Spanien – en resa genom matens rike” skildras och analyseras allt det som nu sker i Spanien.

Kanarieliv

en resa genom matens rike kommer säkert att fånga Spaniensvenskarnas intresse.

Ola Josefsson

Behandlar i detalj den nuvarande situationen i Spanien.

Mats Björkman

Hispanisten Torsten Grönwalls nya bok “Spanien - en färd genom historien” är en historisk fackbok ni inte ska missa… ¡Muy bien Torsten Grönwall!

Alexander Hermansson

Boken öppnar dörrarna för en djup och insatt kännedom om ett land, som innan läsningen ibland kan uppfattas som ytligt och kaotiskt. Boken kan både sträckläsas och användas som referensverk. I det senare fallet har man stor glädje att det utmärkta indexet i slutet, som hänvisar både på namn, årtal och termer.

Jonas Grönberg


Profile picture

Skriven av Torsten Grönwall